Balonu figūras, kompozīcijas

Kompozīciju cena atkarīga no izmantoto balonu skaita un kompozīcijas specifikas. 

Piemēram, lai saprastu cenas, viena balonu puķe uz kātiņa
 -2.20 EUR.