Ballītes norise

Ballītes laikā notiek

  • iepazīšanās ar Jubilāru, mūsu sarūpētas DĀVANAS PASNIEGŠANA JUBILĀRAM, iepazīšanās ar ciemiņiem un iesildīšanās;
  • atbilstoši tēlam sagatavots scenārijs ar spēlēm, rotaļām, dejām utt., ar 2 līdz 3 stundu ilgu programmu;
  • pasākumā tiek iekļauta AKTĪVĀ DAĻA ar rotaļām, spēlēm, stafetēm, dvieļbolu, orientēšanos, kopēja muzicēšana ar dažādiem mūzikas instrumentiem un RADOŠĀ DAĻA, kur iekļauta darbošanās ar pirkstiņkrāsām, seju apgleznošana, origami, balonu dzīvnieciņu veidošana, darbošanās ar plastiku, cepumu cepšana, fotosesija, radošās darbnīcas, uzdevumi ar āķīgiem jautājumiem un konkursiem ar balvām;
  • Jubilāra īpašais ceļs pie svētku tortes!!!

 

Scenāriji tiek sagatavoti un ballītes organizētas bērniem, sākot no 1.5 līdz 10 gadu vecumam!

Pie lielāka bērnu skaita, iesakam pasaku tēlus izvēlēties divus!

Scenāriji tiek sagatavoti individuāli, ņemot vērā bērnu vecumu, intereses, aizraušanos, kopīgi ar vecākiem izlemjot par atbilstošāko variantu!