Noteikumi

Slidkalniņa lietošanas instrukcija

          ♦  Piepūšamās atrakcijas jālieto pieaugušā uzraudzībā!!!!

 • Bērnam jāatrodas sēdus stāvoklī, ar skatu uz priekšu

 • Aizliegts slidināties: stāvot kājās, uz vēdera, ar galvu pa priekšu, kā arī lēkāt, mest kūleņus un kāpt uz augšu pa slidkalniņu

 • Lietojot slidkalniņu, jāpārliecinās, vai slidkalniņa galā neatrodas citi bērni, kuriem varētu uzslīdēt virsū

 • Aizliegts no piepūšamās atrakcijas izlekt. No atrakcijas jāizkāpj apsēžoties uz malas un tad lēni izkāpt

 • Iesaku bērnam uzvilkt garās bikses, jo tad slidkalniņa ātrums būs vēl ātrāks un labāks!

 

Piepūšamā atrakcijā aizliegts

 • Kāpt iekšā ar apaviem

 • Lietot košļājamās gumijas, konfektes, dzērienus un citus pārtikas produktus

 • Atrasties ar asiem priekšmetiem (arī kakla ķēdītēm, aukliņām), kas apdraud bērnu drošību un veselību

 • Grūstīties un kāpt uz atrakcijas aizsarg malām, liekties pāri malām, lekt virsū citiem rotaļu biedriem

 • Ķerties, karāties un raustīt aizsargtīklus

 • Aizskart piepūšamās atrakcijas gaisa pūtēju

 • Apmeklēt atrakciju, ja atrakcijas apkalpojošais personāls to ir aizliedzis

 • Aizliegts lietot atrakcijas lietus laikā !!!

 

 Kā arī ņem vērā

 • Saņemot atrakciju lietošanai, mēs noslēdzam ar Pasūtītāju līgumu par atrakcijas lietošanas noteikumiem

 • Atrakcijas īres cenā nav iekļauts apkalpojošais personāls. Apkalpojošais personāls nav nepieciešams privātos pasākumos līdz 20 cilvēkiem, bet ir obligāts publiskos pasākumos

 • Par nesavlaicīgu rezervācijas atsaukšanu Pasūtītājs maksā izpildītājam soda naudu 25% apmērā no kopējās pasūtījuma summas. Ar terminu „nesavlaicīga rezervācijas atsaukšana” saprotams laika posms, kas ir īsāks par vienu kalendāro nedēļu pirms noteiktā uzstādīšanas sākuma datuma

 • Pasūtītājs ir pilnā mērā materiāli atbildīgs par atrakcijas saudzīgu un izklaides mērķim atbilstīgu izmantošanu. Ja atrakcija tās izīrēšanas laikā tiek daļēji vai pilnīgi bojāta Pasūtītāja vainas dēļ, Pasūtītājs apmaksā uzņēmumam nodarītos zaudējumus pilnā apmērā un papildus maksā soda naudu 50% apmērā no kopējās līguma summas

 • Pasūtītājs apņemas nodot atpakaļ īrēto atrakciju noteiktajā laikā un lietošanas kārtībā

 • Izpildītājs uzņemas atbildību par atrakcijas ekspluatācijas drošību, ja tā tiek izmantota atbilstoši prasībām un tam paredzētajam mērķim